VI VÄRNAR OM MILJÖN GENOM EN HÅLLBAR TEKNIK OCH PRODUKTION

Scandiflex månar om vår miljö, och vi har en hållbarhetsfokus genom hela produktionskedjan ända fram till slutkonsumenten. Modern teknik och ständigt utvecklingsarbete är avgörande för att upprätthålla hög kvalitet och trovärdighet.

Rätt förpackningsmaterial förlänger hållbarheten i distributionsleden och hos konsument, därmed bidrar våra förpackningslösningar till att minska matsvinnet och till en effektivare resurshållning för miljön.

Vi strävar mot…

…Mindre matsvinn

“Vårt förpackningsmaterial förlänger produktens hållbarhet för hela distributionskedjan och för konsumenten och därmed minskar mängden matsvinn”.

…Mindre mängd material

”Genom att använda tunnare, lättare och starkare material och minska material spillet”.

…Minskade utsläpp av växthusgaser

”Vår förbränningsanläggning eliminerar VOC utsläpp till luft, återvinner värme och reducerar vår vattenförbrukning”.

…Förnybara källor

”Vi använder el producerad från vattenkraft som minskar utsläppen av koldioxid”.

Förfrågan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Företag

Din förfrågan

×