VI ARBETAR PROAKTIVT MED KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR

Vi är BRC certifierade och medlem i Normpack och VI ARBETAR PROAKTIVT MED KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR, utbildning av vår personal, interna och externa revisioner, allt för att möta våra egna, våra kunders och olika myndigheters höga kvalitets krav.

BRC certifierade

BRC certifieringen ger slutkonsumenten ett skydd genom att det säkerställs att vi uppfyller våra egna och våra kunders förväntningar på kvalitet, säkerhet, verksamhetskriterier och legala förpliktelser.

Medlem i Normpack

Normpack är en neutral och oberoende organisation för säkrare livsmedelsförpackningar.

Normpack är ett system för intern kontroll av material och produkter avsedda för användning i kontakt med livsmedel.

Kombination av produkt certifikat och rutinsystem för medlemsföretagens egna interna kontroll säkerställer att material och produkter uppfyller aktuella Svenska och EG regler och förordningar, liksom regler i t ex Warenwet, FDA och BfR.

Vi har Normpack certifikat för våra produkter.

Förfrågan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Företag

Din förfrågan

×